کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ح‍ام‍دی‌، غ‍لام‍رض‍ا، گ‍ردآورن‍ده‌
ق‍ادری‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
ع‍ل‍ی‍زاد، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۵۲-
ع‍ل‍ی‍زاد، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۵۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
ب‍رگ‌
ب‍ی‍دگ‍ل‌
م‍اک‍ان‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پویه
حامدی ، غلامرضا، گردآورنده ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مرکز هنرهای نمایشی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۷۰۷‬,‭‌ح۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زندگی در تئاتر :مجموعه مقالات
قادری ، نصرالله ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۷۰۷‬,‭‌ق۲ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رویکردهایی به نظریه اجرا ، مقالاتی در باب هنر اجرا،< تاتر= تئاتر>، آیین
علیزاد، علی اکبر، ۱۳۵۲- ؛  تهران بیدگل   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۷۰۷‬,‭‌ع۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رویکردهایی به نظریه اجرا( مجموعه مقالات )
علیزاد، علی اکبر، ۱۳۵۲ - ، گردآورنده ؛  تهران ماکان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۷۰۷‬,‭‌ع۸ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک