کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍م‍ای‍ش‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ش‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍س‍ل‌ش‍ری‍ف‌، اف‍س‍ان‍ه‌
 
ناشر:
راه‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاقیت نمایشی :تئاتر، سینما، صداو سیما مخصوص داوطلبان کنکور رشته هنر
نسل شریف ، افسانه ؛  تهران راه اندیشه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۷۵‬,‭‌ن۵‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک