کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍م‍ادش‍ن‍اس‍ی‌، ن‍گ‍ارگ‍ری‌ م‍ک‍ت‍ب‌ ت‍ب‍ری‍ز ص‍ف‍وی‌، ن‍ق‍وش‌ ت‍زی‍ی‍ن‍ی‌، پ‍وش‍اک‌ زن‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ادش‍ن‍اس‍ی‌، ن‍گ‍ارگ‍ری‌ م‍ک‍ت‍ب‌ ت‍ب‍ری‍ز ص‍ف‍وی‌، ن‍ق‍وش‌ ت‍زی‍ی‍ن‍ی‌، پ‍وش‍اک‌ زن‍ان‌
 
پدیدآور:
ی‍زدان‍ی‌، پ‍ری‍س‍ا
 
ناشر:
ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقوش تزیینی در< نگاره های = نگاره های >مکتب تبریز صفوی ( مطالعه موردی نقوش پوشاک بانوان )
یزدانی ، پریسا ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۳۸،NT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک