کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ق‍اش‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ - ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر ن‍وی‍ن‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر
 
پدیدآور:
<ج‍ان‍س‍ون‌ = ج‍ن‍س‍ن‌>، ه‍ .و.
ه‍ی‍ات‍ی‌ از م‍ول‍ف‍ان‌
 
ناشر:
ف‍رآی‍ن‍د
م‍ول‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سرچشمه های نخستین هنر مدرن
<جانسون = جنسن >، ه .و. ؛  تهران فرآیند   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۴۹۰‬,‭‌ج۹‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب هنر
هیاتی از مولفان ؛  تهران مولی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۵۰‬,‭‌ه۹۹۸‌ک۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک