کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ق‍اش‍ی‌ ت‍ک‌ چ‍ه‍ره‌ -- ف‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍اش‍ی‌ ت‍ک‌ چ‍ه‍ره‌-- ف‍ن‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ ت‍ک‌ چ‍ه‍ره‌ -- ف‍ن‌
 
پدیدآور:
ری‍د، چ‍ارل‍ز،۱۹۳۷-
ذوال‍ک‍ف‍ل‍ی‌، ش‍اه‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ی‍س‍اول‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را (س‍ی‍اول‍ی‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی از چهره با آبرنگ
ذوالکفلی ، شاهین ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۲۲۰۰‬,‭ذ۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چهره سازی با آبرنگ قدم به قدم
رید، چارلز،۱۹۳۷- ؛  تهران فرهنگسرا (سیاولی )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۲۲۰۰‬,‭ر۹‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک