کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ع‍م‍ت‍ی‍ان‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۵۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ راه‍ب‍ردی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ن‍ع‍م‍ت‍ی‍ان‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۵۳-
 
ناشر:
راه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب راهنما جامع ترین راهنما و مجموعه سوالات طبقه بندی شده : مدیریت استراتژیک :ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های ABM و اجرایی ...
نعمتیان ، حمیدرضا، ۱۳۵۳- ؛  تهران راه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ن۶‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خدمات فناوری اطلاعات با رویکردLITI: LITI: 3V
نعمتیان ، حمیدرضا، ۱۳۵۳- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ن۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک