کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۶-
 
ناشر:
ن‍گ‍ار ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی ۲ به همراه مجموعه سوالات آمادگی کارشناسی ارشد با پاسخ تشریحی
نعمتی ، علی ، ۱۳۴۶- ؛  تهران نگار نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ن۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک