کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ظام‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ش‍ارک‍ت‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ظام‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ا -- ای‍ران‌
ن‍ظام‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ا
 
پدیدآور:
خ‍ن‍ی‍ف‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۸-
ه‍اش‍م‍ی‌، روی‍ا
آه‍ن‍گ‍ران‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍اه‌ و م‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
راه‍گ‍ش‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها
هاشمی ، رویا ؛  شیراز راهگشا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶۵۰‬,‭‍ه۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظام پیشنهادها در< سازمان های = سازمان های >دولتی ایران
آهنگران ، جعفر، ۱۳۴۰- ؛  تهران نشر ماه و ما   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶۵۰‬,‭آ۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظام پیشنهادها در< سازمان ها= سازمانها ( >از نظریه تا کاربرد)
خنیفر، حسین ، ۱۳۴۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶۵۰‬,‭‌خ۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک