کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ی‍ت‍رام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- س‍ب‍ک‌
 
پدیدآور:
ش‍م‍ی‍س‍ا، س‍ی‍روس‌، ۱۳۲۸-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ی‍ت‍رام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کلیات < سبک شناسی = سبک شناسی >
شمیسا، سیروس ، ۱۳۲۸- ؛  تهران نشر یترام   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۴۸‬,‭‌ش۸‌ک۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک