کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ژرف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
ش‍ی‍م‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ورت‍ی‍م‍ر، چ‍ارل‍ز
م‍ن‍ص‍ور، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۰۹-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ژرف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ژنتیک ۲< : نظام های = نظام های >تحولی از روان < تحلیل گری = تحلیل گری >تا رفتارشناسی و نظامهای عینی
منصور، محمود، ۱۳۰۹- ؛  تهران نشر ژرف   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۰۸‬,‭‌ف۲‌م۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای شیمی عمومی
مورتیمر، چارلز ؛  تهران نشر ژرف   ، ۱۳۷۴-
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱/۲‬,‭‌م۹‌ش۹۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک