کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ه‍ام‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ا -- پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ات‌ آق‍ب‍لاق‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۶۱-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ه‍ام‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی ریسک :ارزیابی ریسک و راهنمای گام به گام برای کاهش پتانسیل حملات تروریستی علیه ساختمان ها
بیات آقبلاقی ، محسن ، ۱۳۶۱- ؛  تهران نشر هامش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۱‬,‭ر۹‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک