کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر م‍ی‍ت‍را
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ل‍م‍ی‍ح‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
دا۱۲۳
ک‍اس‍ت‍ان‍دا، ک‍ارل‍وس‌، ۱۹۳۱- ۱۹۹۸ م‌
خ‍واب‌ دی‍دن‌
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۶۹۱ ؟ق‌ .گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ب‍ک‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍م‍ی‍س‍ا، س‍ی‍روس‌،۱۳۲۸-
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ک‍اس‍ت‍ان‍دا، ک‍ارل‍وس‌، ۱۹۳۱- ۱۹۹۸ م‌
ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌، آرش‌
ک‍وئ‍ی‍ل‍و، پ‍ائ‍ول‍و، ۱۹۴۷-
گ‍لاب‍ی‌، س‍ی‍اوش‌
ش‍م‍ی‍س‍ا، س‍ی‍روس‌، ۱۳۲۸-
آذر، ام‍ی‍راس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍ی‍ت‍را
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی < جامعه شناسی = جامعه شناسی >
گلابی ، سیاوش ؛  [تهران ] نشر میترا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌ف۲‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سعدی شناسی
آذر، امیراسماعیل ؛  تهران نشر میترا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۱۲‬,‭آ۳۶‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
در ساحل رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم
کوئیلو، پائولو، ۱۹۴۷- ؛  تهران نشر میترا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ک۸۸‌ک۸۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تلمیحات شعر معاصر :اشارات اساطیری ، داستانی ، تاریخی ، مذهبی و جغرافیایی در شعر معاصر
محمدی ، محمدحسین ؛  تهران نشر میترا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۶۳‬,‭‌ت۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رویاها به ما چه می گویند؟( مفهوم و کاربرد رویاها در روانشناسی تحلیلی )
جوانبخت ، آرش ؛  تهران نشر میترا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۰۷۸‬,‭‌ج۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سبک شناسی شعر
شمیسا، سیروس ،۱۳۲۸- ؛  تهران نشر میترا   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<سبک شناسی = سبک شناسی >نثر
شمیسا، سیروس ، ۱۳۲۸- ؛  تهران نشر میترا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۸۷۲‬,‭‌ش۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
افسانه های قدرت
کاستاندا، کارلوس ، ۱۹۳۱- ۱۹۹۸ م ؛  تهران نشر میترا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭E‬,‭۹۹‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک