کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر م‍ه‍اج‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌--ای‍ران‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍ک‍ری‌، رض‍ا
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍ه‍اج‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ( دکترین و رویه کیفری ایران )
شکری ، رضا ؛  تهران نشر مهاجر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳‬,‭‌ق۲‌ش۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<دایره المعارف = دایره المعارف >ریاضیات
[تهران ] نشر مهاجر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰‬,‭د۲‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک