کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‍ا رش‍ت‍ه‌ای‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر
 
پدیدآور:
س‍رس‍ن‍گ‍ی‌، م‍ج‍ی‍د،
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‍ا رش‍ت‍ه‌ای‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد هنر ایران :مجموعه مقالات همایش پژوهشی اقتصاد هنر ایران
سرسنگی ، مجید، ؛  تهران نشر مطالعات بینا رشته ای   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۴۹۰‬,‭‌ف‍لا۶‌ک۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک