کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر س‍ی‍اوش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍رات‍ج‍دد( ادب‍ی‍ات‌)
 
پدیدآور:
ف‍ردوس‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
 
ناشر:
ن‍ش‍ر س‍ی‍اوش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پست مدرنیزم و نشانه شناسی در ادبیات داستانی
فردوسی ، حمیدرضا ؛  مشهد نشر سیاوش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۹۸‬,‭‌ف۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک