کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ب‍رگ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ارم‍ون‍ی‌ -- پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍ون‌
ک‍ن‍ت‍رپ‍وان‌
 
پدیدآور:
ک‍روب‍ی‍ن‍ی‌
دوب‍وا، ت‍ئ‍ودور، ۱۸۳۷- ۱۹۲۴
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ب‍رگ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل باس ها و آوازهای داده شده
دوبوا، تئودور، ۱۸۳۷- ۱۹۲۴ ؛  تهران نشر برگ   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۵۰‬,‭د۹‌ح۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رساله ای در کنترپوان و فوگ
کروبینی ؛  تهران نشر برگ   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۵۵‬,‭‌ک۴ر۵‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک