کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر اخ‍ت‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ح‍ول‌
اق‍ت‍ص‍اد م‍ارک‍س‍ی‍س‍ت‍ی‌
ت‍اری‍خ‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-- ۱۹۴۵. -
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آن‍ارش‍ی‍س‍م‌ -س‍ی‍اس‍ت‌
 
پدیدآور:
ب‍رن‍ر، راب‍رت‌
م‍زاروش‌، ای‍س‍ت‍وان‌
ح‍س‍ن‌ ن‍راق‍ی‌
ج‍ان‍س‍ون‌، اس‍پ‍ن‍س‍ر
ه‍رب‍رت‌ ری‍د
 
ناشر:
ن‍ش‍ر اخ‍ت‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فراسوی سرمایه :بحران ساختاری نظام سرمایه
مزاروش ، ایستوان ؛  تهران نشر اختران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۵۲۱‬,‭‌م۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بحران در اقتصاد جهانی ، گزارشی ویژه درباره اقتصاد جهان ۱۹۵۰-۱۹۹۸
برنر، رابرت ؛  تهران نشر اختران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۵۹‬,‭‌ب۴‌ب۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟
جانسون ، اسپنسر ؛  تهران نشر اختران   ، ۱۳۸؟
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی خودمانی (چرا درمانده ایم ؟)
حسن نراقی ؛  نشر اختران   ،
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۴۳‬,‭ر ۲۲۵ ‌ج۲۱‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آنارشیسم : سیاست شاعرانه - جستارهایی درباره سیاست
هربرت رید ؛  نشر اختران   ،
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۸۳۳‬,‭ر۹ آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک