کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍رم‌اف‍زار س‍ی‍ف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌اف‍زار س‍ی‍ف‌
ات‍ب‍ز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
 
پدیدآور:
<پ‍اک‌ ن‍ی‍ت‌=پ‍اک‌ن‍ی‍ت‌>، ش‍ای‍ان‌، ۱۳۶۲-
لاج‍وردی‌، م‍ه‍ی‍ار،۱۳۵۴ -گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
س‍ل‍طان‌ آب‍ادی‌، رض‍ا، ۱۳۶۹-
م‍زرع‍ه‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۶۲-
زری‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۳۶۸-
 
ناشر:
م‍ت‍ف‍ک‍ران‌
آذری‍ن‌ م‍ه‍ر
ن‍ش‍رع‍ل‍م‌ ع‍م‍ران‌
ن‍گ‍ارن‍ده‌ دان‍ش‌
ب‍رای‍ن‍د پ‍وی‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه جامع تحلیل و طراحی دالها و پی های بتن آرمه ( EFAS سیف )
لاجوردی ، مهیار،۱۳۵۴ -گردآورنده و مترجم ؛  تهران نشرعلم عمران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۷۴‬,‭‌ل۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش جامع نرم افزار< = 21 efaSسیف ۱۲>
زرین ، محمدعلی ،۱۳۶۸- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۰۹۱۲۵۴۵۵۰۰۸،آدرس ناشر :تهران آذرین مهر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭ز۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دستی < = sbatEایتبز >و< = efaSسیف >به صورت کاملا تشریحی
مزرعه ، سعید، ۱۳۶۲- ؛  تهران برایند پویش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌م۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<تحلیل های = تحلیلهای >مورد نیاز در بهسازی < لرزه ای = لرزه ای < >سازه ها= سازه ها>
<پاک نیت =پاک نیت >، شایان ، ۱۳۶۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۵۱۵۴۳-۴،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ . اردیبهشت ، نرسیده به جمهوری ، جنب نمایشگاه ایرانیان متفکران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭‌پ۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع کاربردی طراحی < سازه های = سازه های >فولادی به روش DFRL با نرم افزار< = SBATEاتبز >۲۰۱۳ و< = EFASسیف >۲۰۱۴
سلطان آبادی ، رضا، ۱۳۶۹- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۰۹۱۲۳۴۰۸۰۱۳،آدرس ناشر :تهران -خ ۱۲ فروردین -کوچه بهشت آیین پلاک ۲۱طبقه ۳ نگارنده دانش   ، ۱۳۹۳-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌س۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک