کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍رده‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رده‌ ه‍ا
ب‍ه‍س‍ازی‌ راه‌ه‍ا -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ه‍دی‌ پ‍رن‍ا
دای‍ن‍ز، ن‍ی‍ک‍لاس‌ ت‍ی‌
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح و نمای حفاظ راه پله ها
مهدی پرنا ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۹۶۵‬,‭‌پ۴ط۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طراحی جزئیات اجرایی محوطه
داینز، نیکلاس تی ؛  تهران موسسه انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۱۷۷‬,‭د۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک