کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ج‍اری‌، ن‍ادر، ۱۳۵۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- داده‌ پ‍ردازی‌
 
پدیدآور:
ن‍ج‍اری‌، ن‍ادر، ۱۳۵۸-
 
ناشر:
ص‍ان‍ع‍ی‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر< نرم افزار= نرم افزار >آماری < = Rآر>
نجاری ، نادر، ۱۳۵۸- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۰۵۳۸۵-۶۶۴۰۹۹۲۴،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - مقابل دبیرخانه دانشگاه تهران - نبش خیابان دوازده فروردین -پ ۱۴۴۶ صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۴‬,‭‌ن۳‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک