کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ج‍ات‍ی‌ ص‍ف‍ا، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ظری‍ه‌ ی‌ ذه‍ن‌
ب‍ی‍م‍اران‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ج‍ات‍ی‌ ص‍ف‍ا، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله فارسی
 
 
نقص نظریه ی ذهن در پسیکوز :آیا برای اسکیزوفرنیا اختصاصی است ؟
نجاتی صفا، علی اکبر ؛  ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بازتوانی قلبی :راهنمای عملی برای برنامه گروهی
تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۸۲‬,‭‌ب۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک