کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍اظم‍ی‌، م‍ی‍ث‍م‌، ۱۳۶۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ن‍اظم‍ی‌، م‍ی‍ث‍م‌، ۱۳۶۵-
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، ن‍اق‍وس‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش < برنامه نویسی = برنامه نویسی +< >= IDGجی دی آی پلاس >در محیط< = prahs Cسی شارپ >
ناظمی ، میثم ، ۱۳۶۵- ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز، ناقوس ، انتشارات خلیج فارس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ن۲‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک