کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍اظرزاده‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۲۹۲- ۱۳۵۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ن‍اظرزاده‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۲۹۲- ۱۳۵۵
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ای از اشعار استاد زنده یاد دکتر احمد ناظرزاده کرمانی :غزلیات ، قصاید، قطعات ، مثنوی ها
ناظرزاده کرمانی ، احمد، ۱۲۹۲- ۱۳۵۵ ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۳۵‬,‭آ۱۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک