کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ی‍ک‍ل‍س‍ون‌، ای‍ل‍ی‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌ -- ری‍اض‍ی‍ات‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ک‍ل‍س‍ون‌، ای‍ل‍ی‍ا
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز ...
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<فرمولهای = فرمول های >مهندسی سازه ویژه رشته عمران :فشار، کشش ، خمش ، پیچش ...
میکلسون ، ایلیا ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز ...   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌م۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک