کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ی‍راث‌ م‍ان‍دگ‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ادوگ‍ری‌(اس‍لام‌)
خ‍داش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دی‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، رض‍ا،
س‍الاری‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۴۴-
 
ناشر:
م‍ی‍راث‌ م‍ان‍دگ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ جادوگری
سالاری ، محمد،۱۳۴۴- ؛  قم میراث ماندگار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۵۶۶‬,‭‌س۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جاذبه جهان هستی ، یا، جذبه الهی
محمدی لنگرودی ، رضا، ؛  قم میراث ماندگار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۷‬,‭‌م۳۲‌ج۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک