کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍وس‍وی‌ل‍ر، اش‍رف‌ال‍س‍ادات‌، ۱۳۴۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ال‍ی‌ و ق‍ال‍ی‌ب‍اف‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍وس‍وی‌ل‍ر، اش‍رف‌ال‍س‍ادات‌، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
م‍رک‍ب‌ س‍پ‍ی‍د، دان‍ش‍گ‍اه‌ ال‍زه‍را (س‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ساختار درون متنی طرح و نقش فرش دستباف ایران
موسوی لر، اشرف السادات ، ۱۳۴۰- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۲۲۰۵۵۱۹۳،آدرس ناشر :خ . نلسون ماندلا، بن بست شاهرخ ، ساختمان شاهرخ ، واحد۲۰۱ مرکب سپید، دانشگاه الزهرا (س )   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۹‌م۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک