کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌: زم‍ی‍ن‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ک‍اس‍ی‌ -- ظه‍ور و چ‍اپ‌
 
پدیدآور:
ج‍لال‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۲۳-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌: زم‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عکاسی سیاه و سفید :راهنمای ظهور فیلم و چاپ عکس
جلالی ، بهمن ، ۱۳۲۳- ؛  تهران موسسه فرهنگستان : زمینه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۲۸۷‬,‭‌ج۸‌ع۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک