کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍ور ب‍ان‍ک‍ی‌--ض‍م‍ان‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ارز--ای‍ران‌--ن‍رخ‍ه‍ا
اح‍ت‍م‍الات‌
ب‍ان‍ک‍داری‌
 
پدیدآور:
ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
رش‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۳۰-
م‍اج‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
اه‍راب‍ی‌، ف‍ری‍دون‌،۱۳۳۰-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌ ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌،ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پول و بانک ،از نظریه تا سیاستگذاری
ماجدی ، علی ؛  تهران موسسه عالی بانکداری ایران ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭‌م۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بانکداری بین المللی -۱با تاکید بر مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز و بهره
رشیدی ، مهدی ،۱۳۳۰- ؛  تهران موسسه عالی بانکداری ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۹۶۹/۲‬,‭ر۴‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ضمانت نامه بانکی
کاشانی ، محمود ؛  تهران موسسه عالی بانکداری ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۷۴۶‬,‭‌ک۲‌ض۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
احتمالات و تحلیل آماری
اهرابی ، فریدون ،۱۳۳۰- ؛  تهران موسسه عالی بانکداری ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک