کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ی‍اژه‌ ،ژان‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تربیت به کجا می سپرد؟ به ضمیمه روشهای آموزشی شناخت شناسی ژنتیک ، یادگیری
پیاژه ،ژان ؛  تهران موسسه انشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌پ۹‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک