کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اخ‍ت‍لاف‍ی‌
خ‍ودش‍ن‍اس‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌
م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رس‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍رون‌ -ب‍ورل‍ی‌، م‍ی‍ش‍ل‌
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌، ۱۳۲۱-
ت‍ی‍ف‍ی‍ن‌، ج‍وزف‌،۱۹۰۵ -م‌.
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ن‍ی‍ک‌چ‍ه‍ره‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ت‍ورک‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌ ،ک‍ارول‌ ا.
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍اررات‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ادراک خود" از کودکی تا بزرگسالی :"دیدگاهها، نظریه ها و کاربردهای تربیتی و درمانی
محسنی ، نیک چهره ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌خ۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی صنعتی ( ۲)
تیفین ، جوزف ،۱۹۰۵ -م . ؛  تهران موسسه انتشاررات بعثت   ، ۱۳۸۵-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌ت۹ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استرس برای افراد پرمشغله
تورکینگتون ،کارول ا. ؛  تهران موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ت۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >بالینی :مبانی آزمایش بالینی و فرآیند تشخیص به انضمام الگوی مصاحبه بالینی ، تست افسردگی بک ، مقیاس اضطراب کتل
پرون -بورلی ، میشل ؛  تهران موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌پ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روان شناسی >تفاوتهای فردی
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  تهران موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۷‬,‭‌گ۹‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک