کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ آوای‌ ن‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اح‍ت‍م‍الات‌
 
پدیدآور:
ه‍ج‍ز، ج‌.ل‌.
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ آوای‌ ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم پایه ای احتمال و آمار
هجز، ج .ل . ؛  تهران موسسه انتشارات آوای نور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‍ه۲‌م۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک