کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍وس‍ت‍وو
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
م‍وس‍ت‍وو
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مثالهای حل شده در ریاضیات مهندسی
موستوو ؛  تبریز دانشگاه تربیت معلم تبریز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۳‬,‭‌م۸‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک