کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍وری‍ه‌، ج‍ی‍م‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌- س‍ی‍رو س‍ی‍اح‍ت‌ - داس‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
م‍وری‍ه‌، ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حاجی بابای اصفهانی
موریه ، جیمز ؛  تهران انتشارات علمی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۳۶‬,‭‌م۹‌ح۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک