کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
ص‍ادق‍ی‌ لاه‍ی‍ج‍ان‍ی‌، م‍ی‍ث‍م‌،۱۳۶۰-
اک‍ب‍ری‌ ک‍وچ‍ک‌س‍رای‍ی‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۶۵-
ام‍ی‍ری‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۸-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ک‍ع‍ب‍ه‌ دل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری :شرح کامل درس و بیان نکات مهم ، سوالات چهارگزینه ای ...
امیری ، امیرحسین ، ۱۳۵۸- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ف‍لا۸‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مسایل آمار مهندسی آلبرت باوکر، جرالد لیبرمن
صادقی لاهیجانی ، میثم ،۱۳۶۰- ؛  تهران : تلفن ناشر :۶136796 ۸،آدرس ناشر :تهران - خیابان بزرگمهر غربی ، بین خیابان وصال و خیابان قدس ، پلاک 301، طبقه همکف نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ص۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسایل آمار مهندسی
اکبری کوچک سرایی ، امیر، ۱۳۶۵- ؛  قم کعبه دل   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ف‍لا۷‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک