کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ رودخ‍ان‍ه‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ رودخ‍ان‍ه‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
اوروی‍س‌، ک‍رت‍ی‍س‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در مهندسی رودخانه و تکنولوژی انتقال رسوب در کانالها :مدل کامپیوتری استارز :انتقال رسوب و نظیرسازی رودخانه =)R .B .S .U( noitalumis revir dna tropsnart tnemideS
اورویس ، کرتیس ؛  تهران فرهنگ جامع   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۴۰۹‬,‭‌ف‍لا۸‌ک۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک