کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ه‍داد، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
س‍ی‍ل‍ن‍در اس‍ت‍وان‍ه‌ای‌ ت‍رک‌دار
 
پدیدآور:
م‍ه‍داد، ع‍ل‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ پ‍ور، م‍ه‍داد
 
ناشر:
ج‍ن‍گ‍ل‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی صنعتی و سازمانی
مهداد، علی ؛  اصفهان جنگل   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌م۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
ناپایداری پوسته های سیلندری ترک خورده تحت ترکیب بار محوری و خمشی
علی پور، مهداد ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۳۹۷، ۲۸۷،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک