کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ه‍اج‍ر، ش‍ه‍روز، ۱۳۶۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
زی‍ب‍اس‍ازی‌ ش‍ه‍ری‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ه‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍اج‍ر، ش‍ه‍روز، ۱۳۶۳-
 
ناشر:
پ‍ی‍ک‍ره‌
پ‍ردازش‍گ‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیشینه ی زیباسازی شهر تهران
مهاجر، شهروز، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۹۰۵۲‬,‭‌م۹‌پ۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد پژوهش هنر
مهاجر، شهروز، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۷۴۷۵۹,آدرس ناشر :تهران ، میدان انقلاب ، ابتدای خیابان منیری جاوید، ساختمان ۲۵۳ ، طبقه ششم ، واحد۶۰۱ پردازشگران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۹۲۱۶‌م۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک