کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ن‍ص‍وری‌، داود، ۱۳۵۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
م‍ن‍ص‍وری‌، داود، ۱۳۵۳-
 
ناشر:
آزاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر :آنالیز عددی
منصوری ، داود، ۱۳۵۳- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۹‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک