کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و چ‍ال‍ش‍ه‍ای‌ م‍ح‍ی‍طی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و چ‍ال‍ش‍ه‍ای‌ م‍ح‍ی‍طی‌
 
پدیدآور:
ج‍زن‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌
 
ناشر:
ن‍ش‍رن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی
جزنی ، نسرین ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ج۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک