کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍م‍ت‌، دی‍وی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ت‍ه‍ی‍ه‌ و ک‍ارگ‍ردان‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍م‍ت‌، دی‍وی‍د
 
ناشر:
روزب‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درباره کارگردانی فیلم :روند نگارش فیلنامه و ساختن دو فیلم به وسیله استاد و دانشجویان رشته سینما، در دانشگاه کلمبیا، نیویورک
ممت ، دیوید ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵/۹‬,‭‌ت۹‌م۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک