کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍م‍ال‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍م‍ال‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ش‍ب‍ارو، ع‍ص‍ام‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دولت ممالیک و نقش سیاسی و تمدنی آنان در تاریخ اسلام (۱۵۱۷-۱۲۵۰/۹۲۳-۶۴۸)
شبارو، عصام محمد ؛  قم پژوهشکده حوزه و دانشگاه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DT‬,‭۹۶‬,‭‌ش۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک