کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ق‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ --واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا --ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
ت‍وزی‍ع‌ پ‍ای‍دار
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌-س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دپ‍ور داری‍ان‍ی‌ ،م‍ح‍م‍ود
م‍ق‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ق‍ی‍م‍ی‌، س‍ی‍د م‍ح‍م‍د
م‍ق‍ی‍م‍ی‌ آذری‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر،۱۳۱۹-
ف‍لاح‍ی‌م‍ق‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۱۵-
م‍ق‍ی‍م‍ی‌ ک‍ن‍دل‍وس‌ ،پ‍ی‍ام‌
ت‍وح‍ی‍دی‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۴۳-
م‍ق‍ی‍م‍ی‌، س‍ی‍د م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۰-
 
ناشر:
واژه‌
ف‍ران‍دی‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ت‍لاش‌
ت‍رم‍ه‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ راه‌دان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی :حاوی ۹۰ پرسشنامه استاندارد و معتبر...
مقیمی ، محمد ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم مهندسی
فلاحی مقیمی ، محمد،۱۳۱۵- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۹‬,‭‌ف۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کارآفرینی
احمدپور داریانی ،محمود ؛  تهران فراندیش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌ف‍لا۳‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای انگلیسی برای دانشجویان مهندسی صنایع ، تکنولوژی تولید، تولید صنعتی ، تحلیل سیستمهای صنعتی
توحیدی ، فرهاد، ۱۳۴۳- ؛  تهران واژه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ت۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
<مدل های = مدلهای >پایدار< = HCRAGگارچ >و کاربرد آنها در مدلسازی بازده سهام
مقیمی کندلوس ،پیام ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۴۸،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات روانشناسی
مقیمی آذری ، محمد باقر،۱۳۱۹- ؛  تهران تلاش   ، [۱۳۷۳؟]
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭‌م۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سازمان و مدیریت
مقیمی ، سید محمد، ۱۳۵۰- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۴-۸۸۹۳۲۴۰۳،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان استاد نجات اللهی - کوچه سلمان پاک - پلاک ۱ - واحد ۲ انتشارات راه دان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
آموزش کارآفرینی درکسب و کارهای کوچک و متوسط ایران :نیازها و راهکارها
مقیمی ، سید محمد ؛  تهران ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک