کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ق‍ام‍ی‌، پ‍رن‍ی‍ان‌، ۱۳۵۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌-- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ق‍ام‍ی‌، پ‍رن‍ی‍ان‌، ۱۳۵۹-
 
ناشر:
ارش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه < مقابله ای = مقابله ای >متون تخصصی روانشناسی
مقامی ، پرنیان ، ۱۳۵۹- ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۱‬,‭‌م۷‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک