کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ف‍ت‍ی‍ک‌، س‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- ح‍ف‍اظت‌
 
پدیدآور:
م‍ف‍ت‍ی‍ک‌، س‍ی‍د
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ح‍ف‍اظت‌ اطلاع‍ات‌ ارت‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مکانیسم های امنیتی در شبکه های کامپیوتری
مفتیک ، سید ؛  تهران سازمان حفاظت اطلاعات ارتش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌م۷‌م۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک