کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍ن‍وی‍ت‌ در ه‍ن‍ر --ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍ن‍وی‍ت‌ در ه‍ن‍ر --ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
رح‍م‍ت‍ی‌، ان‍ش‍اءال‍ل‍ه‌،۱۳۴۵ -گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هنر و معنویت ( مجموعه مقالاتی در زمینه ی حکمت هنر)
رحمتی ، انشاءالله ،۱۳۴۵ -گردآورنده و مترجم ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۸‬,‭ر۳‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقالات اولین هم اندیشی معنویت و آموزش هنر
هم اندیشی معنویت و آموزش هنر(نخستین :۱۳۸۲ : تهران ) ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۸‬,‭‍ه۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک