کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍م‍اری‌-ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اری‍ن‍ن‌ -، ارو -، ۱۹۱۰ - ۱۹۶۱ م‌ -- .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ه‍ن‍ر رن‍س‍ان‍س‌
م‍ع‍م‍اری‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر - ل‍وی‍ی‌ ک‍ان‌
م‍ع‍م‍اری‌ ج‍دی‍د -- ق‍رن‌۲۰ م‌ -- .م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌-ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
م‍ع‍م‍اری‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر - م‍ع‍م‍اری‌ اس‍پ‍ان‍ی‍ا - ق‍رن‌02
 
پدیدآور:
ف‍رن‍ان‍دز آری‍ن‍اس‌،خ‍وزه‌
س‍رائ‍ی‍ن‍و، پ‍ی‍ر ل‍وئ‍ی‍ج‍ی‌، ۱۹۶۵ - م‌
روم‍ال‍دو ج‍ورگ‍ولا
ال‍ک‍س‍ان‍در زون‍ی‍س‌
آل‍دوب‍ن‍دت‍ی‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر خ‍اک‌
ک‍ت‍اب‍ک‍ده‌ ک‍س‍ری‌
ن‍ش‍ر ه‍ن‍ر م‍ع‍م‍اری‌ ق‍رن‌
ن‍ش‍ر س‍اق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای هنر رنسانس
فرناندز آریناس ،خوزه ؛  تهران نشر ساقی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۳۷۰‬,‭‌ف۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سانتیاگو کالاتراوا
الکساندر زونیس ؛  تهران نشر خاک   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۳۱۳‬,‭‌ک۲ ز۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مشاهیر معماری جهان )3( نورمن فاستر
آلدوبندتی ؛  نشر خاک   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۹۹۷‬,‭۲‌ب۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
لویی کان - مشاهیر معماری جهان 1
رومالدو جورگولا ؛  تهران نشر خاک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۷۳۷‬,‭‌ک ۲2‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سارینن ۱۹۶۱ - ۱۹۱۰ اکسپرسیونیست سازه
سرائینو، پیر لوئیجی ، ۱۹۶۵ - م ؛  تهران نشر هنر معماری قرن   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۷۳۷،/‌س۲،‌س۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تئوری معماری معاصر
مشهدbتلفن ناشر : ۷۶۷۰۰۱۹-۰۹۱۵۵۱۲۴۲۱۹،آدرس ناشر :مشهد - فلسطین 41 پلاک 01 کتابکده کسری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۶۸۰‬,‭‌ت۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک