کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍م‍اری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ت‍زی‍ی‍ن‌ داخ‍ل‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
آدام‌، راب‍رت‌، ۱۹۴۸-
ن‍وی‍ف‍رت‌، ارن‍س‍ت‌
ن‍وی‍ف‍رت‌، ارن‍س‍ت‌، ۱۹۰۰ - م‌
گ‍ری‍م‍ل‍ی‌، ک‍ری‍س‌
 
ناشر:
خ‍اک‌
ک‍ت‍اب‍ک‍ده‌ ک‍س‍ری‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ روز
آزاده‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نویفرت آرشیتکت داتا :اطلاعات معماری
نویفرت ، ارنست ؛  تهران نشر علوم روز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۹‌ن۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معماری کلاسیک :راهنمای جامع سبک کلاسیک
آدام ، رابرت ، ۱۹۴۸- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۶۰‬,‭آ۴‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<اطلاعات معماری = نویفرت >
نویفرت ، ارنست ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۹‌ن۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرجع و مشخصات فنی طراحی داخلی
گریملی ، کریس ؛  مشهدbتلفن ناشر : ۷۶۷۰۰۱۹-۰۹۱۵۵۱۲۴۲۱۹،آدرس ناشر :مشهد - فلسطین 41 پلاک 01 کتابکده کسری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۱۱۵‬,‭‌گ۴‌م۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات معماری
نویفرت ، ارنست ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۹‌ن۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<داده های = داده های >معماری نویفرت
نویفرت ، ارنست ، ۱۹۰۰ - م ؛  اصفهان خاک   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۹‌ن۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک