کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍م‍اری‌ - ش‍ه‍ر س‍ازی‌ - ادب‍ی‍ات‌ م‍ع‍م‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ - ش‍ه‍ر س‍ازی‌ - ادب‍ی‍ات‌ م‍ع‍م‍اری‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ر ب‍ان‍ی‌ م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
ن‍ش‍ر خ‍اک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ معماری غرب - از عهد باستان تا مکتب شیکاگو
امیر بانی مسعود ؛  نشر خاک   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب ۲ ‌ت۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک