کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍م‍اری‌ - روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ع‍ص‍ب‌ پ‍ای‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در م‍ع‍م‍اری‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌-روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ - روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ل‍ر، س‍ام‌.ف‌.
س‍ام‌ اف‌ . م‍ی‍ل‍ر
وس‍ک‍ه‌، م‍ات‍ی‍اس‌، ۱۹۶۳ - م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)
ن‍ش‍ر خ‍اک‌
اول‌ و آخ‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روند طراحی :مقدمه ای بر معماری و طراحی داخلی
میلر، سام .ف . ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌م۹ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روند طراحی 7 ( (
سام اف . میلر ؛  تهران نشر خاک   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌م۹ ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت فرآیندهای کسب و کار :مفاهیم ، زبان ها، معماری ها
وسکه ، ماتیاس ، ۱۹۶۳ - م ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع )   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭و۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ذهن در معماری :علم اعصاب ، تجسم ، و آینده طراحی
تهران اول و آخر   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۶۰‬,‭ر۲ذ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک