کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍م‍اران‌ --ک‍اری‍ک‍ات‍وره‍ا و ک‍ارت‍ون‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اران‌ --ک‍اری‍ک‍ات‍وره‍ا و ک‍ارت‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍ل‍م‍ن‌، ل‍وی‍ی‌،۱۹۳۶-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر خ‍اک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معساران : آن پنهان در نقشبندی
هلمن ، لویی ،۱۹۳۶- ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۷۹‬,‭‍ه۸‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک